Господарський процес

Господарський процес є різновидом юридичної діяльності, яку регулюють норми господарського процесуального права, тобто встановлена нормами процесуального права форма діяльності господарських судів, яка спрямована на захист порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання.

Предметом господарського процесу як форми діяльності суду є господарські спори або інші справи віднесені до компетенції господарських судів Господарським процесуальним кодексом України та іншими законами. Установлений нормами господарського процесуального права порядок порушення процесу, підготовки справи до розгляду, розгляду й вирішення справ, оскарження і перегляду рішень господарського суду, а також виконання рішень господарського суду називається процесуальною формою.

 

В господарському процесі суд, сторони, інші учасники можуть здійснювати ті дії, які передбачені господарськими процесуальними нормами. Формалізація господарського процесу не є випадковою. Роль і значення процесуальній форми полягає в тому, щоби забезпечити захист дійсно існуючих прав суб’єктів господарювання та гарантувати винесення законних і обґрунтованих рішень. Господарський процес являє собою єдність процесуальних прав і обов’язків господарського суду, сторін та інших учасників процесу.

Тому господарський процес можна визначити як систему послідовно здійснюваних процесуальних дій, які здійснюють господарський суд та інші учасники судочинства у зв’язку з розглядом і вирішенням конкретної справи. Кінцева мета процесу — відновлення порушеного права.

        

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Господарського Кодексу України учасниками відносин у сфері господарювання є суб'єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування,  наділені господарською компетенцією,  а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками  суб'єктів господарювання  чи  здійснюють  щодо  них  організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності.

        

Відповідно до ст. 1 Господарського Процесуального Кодексу Українипідприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

           

Наші кваліфіковані  адвокати та юристи допоможуть Вам в наступних напрямках Господарського процесу:

  • стягнення заборгованості за господарськими договорами;
  • суперечки з банками за кредитними договорами, договорами застави, іпотеки, поруки та інше;
  • спори пов'язані з виконанням або невиконанням господарських договорів;
  • визнання прав власності на нерухомість та інше майно;
  • корпоративні спори учасників господарських товариств, акціонерів між собою та з господарськими товариствами;
  • суперечки між учасниками тендерних процедур державних закупівель;
  • банкрутство юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та інші категорії спорів.

 

 

         Вказаний перелік послуг не є вичерпним, до кожної проблеми нашого Клієнта ми застосовуємо індивідуальний підхід і пропонуємо нестандартні рішення, щодо вирішення його проблеми.