Адміністративні спори

Адміністративні спори – це спори, які виникають між органами державної влади з одного боку і юридичними або фізичними особами з іншого і регулюються адміністративно – правовими нормами.

Кожна особа має право в порядку, встановленому адміністративно процесуальним Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси. У випадках, установлених законом, до суду можуть звертатися органи та особи, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. Суб'єкти владних повноважень мають право звернутися до адміністративного суду у випадках, передбачених Конституцією та законами України. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в адміністративному суді, до підсудності якого вона віднесена адміністративно процесуальним Кодексом.

 

Адвокат з адміністративних спорів вирішує питання з приводу:

 

  • оскарження рішення дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень;
  • спори з приводу прийняття на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;
  • спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також спори, які виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів;